Vyhledávač CZ Facebook EN

ROLETY SUNSTOP – NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

OBSLUHA ROLETY SUNSTOP

 1. Princip fungování

  Roleta SunStop je opatřena navíjecí točí s integrovanou pružinou. Na toči je navinuta stínicí tkanina rolety. Pružina má z výroby nastavené předpětí a je bez aretace, tj. ve stálém tahu. To je nezbytné pro hladký chod a správné navíjení rolety a také pro odolnost výrobku vůči větru. Pružina má tedy v každém okamžiku snahu navíjet látku na toč, popřípadě ji napínat, pokud je spodní profil fixován. Pamatujte na to při jakékoliv manipulaci s roletou.

 2. Přístup k roletě

  Roleta SunStop je exteriérové zastínění, je tedy umístěna na okenním či dveřním rámu z venkovní strany. Před jakoukoliv manipulací s roletou je proto nutné nejdříve otevřít okenní či dveřní křídlo (obr. 1). (Toto neplatí, pokud je k roletě přístup i z venkovní strany, například z terasy či balkónu. V takovém případě je samozřejmě možné roletu ovládat zvenčí bez nutnosti otevření křídla.)

 3. Uchopení rolety

  Každá roleta SunStop je standardně opatřena výřezem v látce, který umožňuje zaklesnutí prstů za spodní profil rolety (obr. 2). Pro snadný úchop může být spodní profil navíc doplněn o plastové madélko (obr. 3). Ať již ovládáte roletu pomocí výřezu či madélka, vždy se ujistěte, že ovládací element držíte pevně a bezpečně bez rizika vyklouznutí z prstů (obr. 4). Pokud je roleta umístěna v takové výšce, kdy nelze pohodlně rukou dosáhnout na spodní profil, je madélko nahrazeno nebo doplněno ovládacím provázkem. Uchopte provázek a stáhněte roletu do takové polohy, kdy již druhou rukou pohodlně dosáhnete na spodní profil (obr. 5).

 4. Stažení do požadované polohy

  Tahem ruky za madélko či spodní profil stáhněte roletu do požadované polohy. Dbejte na to, aby tah byl plynulý a rovnoměrný, a to pouze ve směru dolů, bez výkyvů do stran (obr. 6).

 5. Aretace pomocí háčků

  Spodní profil rolety je vyroben tak, že na obou stranách přesahuje šířku látky. Tyto přečnívající části spodního profilu vsaďte do hliníkových háčků (obr. 7), které byly při montáži nainstalovány po stranách rolety z vnější strany rámu. Háčky jsou otevřené směrem dolů, síla pružiny napne látku a bezpečně zaaretuje spodní profil v háčcích. Než uvolníte úchop rolety, přesvědčte se, že spodní profil je správně vsazen do obou háčků (obr. 8).

 6. Vytažení rolety vzhůru

  Stáhněte roletu o několik cm dolů, až se spodní profil uvolní z fixačních háčků. Neuvolňujte úchop rolety, nadále přidržujte spodní profil, madélko či provázek. Síla pružiny poté začne navíjet látku na toč směrem vzhůru. Kontrolujte tento pohyb, aby byl plynulý a přímý bez bočních pohybů. Uvolněte úchop teprve tehdy, až se ubezpečíte, že je roleta zcela v horní poloze, popřípadě že je spodní profil bezpečně vsazen do jiného páru háčků.

ÚDRŽBA ROLETY SUNSTOP

 1. Údržba mechanismu

  Roleta SunStop nevyžaduje při dodržování zásad správné obsluhy žádnou speciální údržbu.

 2. Čištění

  Roleta SunStop je umístěna v exteriéru, proto může časem dojít k jejímu znečištění prachem a pod. Vnější hliníkové a plastové díly otřete hadříkem (suchým, nebo navlhčeným čistou vodou). Stínící tkaninu rolety otřete hadříkem či houbou navlhčenou v čisté vodě. Při čištění nezasahujte do vnitřního mechanismu rolety ukrytého uvnitř rolety (navíjecí toč, pružina, příchytky toče a pružiny).

 3. Jak postupovat při poruše

  Pokud dojde k poruše či k potížím s funkčností rolety, ať již jsou způsobené z jakéhokoliv důvodu, svěřte opravu odbornému technikovi. V žádném případě se nesnažte roletu rozebrat. Kontaktujte společnost, která Vám roletu instalovala, rádi Vaši roletu opraví v rámci záručního či pozáručního servisu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ROLETY SUNSTOP

Při každé manipulaci s roletou SunStop, ať již se jedná o obsluhu nebo čištění, pamatujte na skutečnost, že pružina je pod stálým tahem. Během pohybu rolety směrem dolů či nahoru držte pevně ovládací element, dokud není opět spodní profil bezpečně zaaretován v háčcích nebo v horní poloze. Během pohybu nesmí dojít k vyklouznutí ovládacího elementu z prstů, roleta by se v takovém případě začala rychle a nekontrolovaně navíjet směrem vzhůru a mohlo by dojít k poškození tkaniny nebo mechanismu. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu na zdraví či majetku, ke kterým by mohlo dojít následkem nesprávné manipulace.

Náš tip:

Více o roletách SunStop najdete pod záložkou Rolety – Venkovní rolety, nebo zde: http://www.petros-interier.cz/…ety-sunstop/


ROLETY SunStop - návod k použití - obrázky 1 - 4.


ROLETY SunStop - návod k použití - obrázky 5 - 8.


ROLETY SunStop, pohled zvenčí.


POHLED přes roletu SunStop.