Vyhledávač CZ Facebook EN

NÁVOD NA MONTÁŽ GARNÝŽE PALERMO DO STĚNY

//Nejprve připevníme montážní úchyty do zdi://

 • Z konzoly nejprve povolením zajišťovacího šroubku uvolníme spodní díl.
 • Z uvolněného spodního dílu vyšroubujeme samotný montážní úchyt se třemi otvory.
 • Tento montážní úchyt pomocí tří šroubů (a hmoždinek) připevníme ke zdi do míst, kde se konzoly mají nacházet. (Všechny úchyty je třeba mít namontovány přesně v jedné vodorovné linii.)
 • Jakmile budou všechny montážní úchyty namontovány na zdi, zpátky na ně přišroubujeme krytky (spodní díly konzol) a přiměřeně dotáhneme.

//Poté na garnýžovou tyč Palermo připevníme konzoly://

 • Pomocí přiloženého imbusového klíče povolíme zajišťovací šroub v horní části konzoly (tj. v místě, kde se nachází výduť pro nasazení garnýžové tyče).
 • Z garnýžové tyče sundáme boční koncovku.
 • Na garýžovou tyč z boku opatrně nasuneme konzolu tak, aby se čep na konzole zasunul do příslušné drážky na garýžové tyči. (Garnýžová tyč má dvě drážky – spodní drážka slouží pro jezdce a horní drážka slouží k upevnění garýžové tyče ke konzolám.)
 • Všechny konzoly postupně opatrně nasuneme na garýžovou tyč do požadované vzdálenosti tak, aby umístění konzol na tyči odpovídalo umístění namontovaných spodních částí konzol na zdi.
 • Jakmile jsou konzoly na tyči správně umístěny, upevníme je k tyči zajišťovacími šroubky (tj. vždy tím šroubkem, který se nachází v horní části konzoly blíže ke garnýžové tyči).
 • Na garýžovou tyč zpět nasadíme boční koncovku.

//Nyní připojíme garnýžovou tyč Palermo s konzolami k montážním úchytům na zdi://

 • Pomocí přiloženého imbusového klíče povolíme zajišťovací šroubky, které se nacházejí vždy v dolní části konzol.
 • Konzoly spolu s garnýžovou tyčí nasadíme na montážní úchyty (tj. na dolní části konzol, které už jsou namontovány na zdi) a poté u všech konzol dotáhneme zajišťovací šroubky (tj. vždy šroubek umístěný blíže ke stěně).
NÁVOD NA MONTÁŽ drážkové garnýže Palermo do stěny.NÁVOD NA MONTÁŽ drážkové garnýže Palermo do stěny.