Vyhledávač CZ Facebook EN

Návod na zaměření garnýží záclon a závěsů

zaměření záclon

A  - šířka okna
B  - výška okna
C  - překlad (od horního okna po strop)
D  - výška garnýže nad oknem (měříme od spodního okraje kroužku po spodní okraj parametru)
E  - celková výška místnosti (pokud chceme záclonu či závěs až po zem)
F1  - vzdálenost od stěny (nebo další okno, skříň) po levý okraj okna
F2  - vzdálenost od stěny (nebo další okno, skříň) po pravý okraj okna
G  - vzdálenost od spodního okraje parapetu po topení (desku stolu či jinou překážku)
H1, H2  - vzdálenost držáku garnýže od okraje okna pro záclonu doporučená vzdálenost 7-15 cm, pro závěs doporučená vzdálenost 25-30 cm
I1, I2  - vzdálenost koncovky tyčové garnýže od držáku doporučeno 5-10 cm na každou stranu záleží dle typu garnýže
J  - rozměr (B+C) nadbyteč rozměr,ale někdy se lépe měří než rozměr B měříme od stropu po spodní okraj parapetu(pokud parapet vystupuje moc před stěnu měříme k jeho hornímu okraji)